Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-ROOT I(VI) | СУВГИЙН ОРОЙ ХЭМЖИГЧ
Үнэ: GM-0121DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-BLADE / ГУТТА ПЕРЧ ТАСЛАГЧ
Үнэ: GM-0120DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-SAILOR имплантын мотор
Үнэ: GM-0122DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-SAILOR PRO имплантын мотор
Үнэ: GM-0118DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-SMART MINI LED Эндомотор
Үнэ: GM-0117DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-SMART I PRO / Эндомотор
Үнэ: GM-0116DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-SMART-1 PILOT / Эндомотор
Үнэ: GM-0115DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ЧУЛУУ АВАГЧИЙН ГАР
Үнэ: GM-0134DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ЧУЛУУ АВАГЧИЙН ГАР
Үнэ: GM-0128DI₮

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.