Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
КОГУЛЯЦИЙН АППАРАТ
Үнэ: GM-0541MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
КОГУЛЯЦИЙН АППАРАТ
Үнэ: GM-0540MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
МЭС ЗАСАЛЫН МИКРОСКОП
Үнэ: GM-0544MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
МЭС ЗАСАЛЫН МИКРОСКОП
Үнэ: GM-0543MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
МЭС ЗАСАЛЫН МИКРОСКОП
Үнэ: GM-0542MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ТУСЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
Үнэ: GM-0550MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ТУСЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
Үнэ: GM-0553MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ШКАФ
Үнэ: GM-0592MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ШКАФ
Үнэ: GM-0591MI ₮

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.