Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ТУСЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
Үнэ: GM-0550MI ₮
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж
ТУСЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
Үнэ: GM-0553MI ₮
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
ДУСАЛЫН ШТАТИВ
Үнэ: GM-0503MI₮
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
АРИУТГАЛЫН АВТОМАКС /8Л
Үнэ:
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
АРИУТГАЛЫН АВТОМАКС /18Л
Үнэ:
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
РЕНТГЕН БАМБАЙ ХАМГААЛАЛТ
Үнэ: GM-0720PP₮
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
АЮУЛГҮЙН ХОГИЙН САВ
Үнэ: GM-0617MI₮
Эмнэлэгийн хэрэгсэл
ПУЛЬСОКСИМЕТР /
Үнэ: GM-0615MI₮

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.