Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ЗӨӨВРИЙН АМЬСГАЛЫН АППАРАТ
Үнэ: GM-0375E₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ХЯНАЛТЫН МОНИТОР
Үнэ: GM-0373E₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ХЯНАЛТЫН МОНИТОР
Үнэ: GM-0372E ₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ХЯНАЛТЫН МОНИТОР
Үнэ: GM-0371E ₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ХЯНАЛТЫН МОНИТОР
Үнэ: GM-0370E₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ЗӨӨВРИЙН ДЕФИБРИЛЛЯТОР / МЭРГЭЖЛИЙНХЭНД
Үнэ: GM-0368E₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
ЗӨӨВРИЙН ДЕФИБРИЛЛЯТОР / МЭРГЭЖЛИЙНХЭНД
Үнэ: GM-0369E ₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
БҮРЭН АВТОМАТ ЗӨӨВРИЙН ДЕФИБРИЛЛЯТОР
Үнэ: 7,000,000₮
Яаралтай тусламжын тоног төхөөрөмж
БҮРЭН АВТОМАТ ЗӨӨВРИЙН ДЕФИБРИЛЛЯТОР
Үнэ: 15,053,500₮

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.