Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ШҮДНИЙ КОМПРЕССОР
Үнэ: GM-0136DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ШҮДНИЙ КОМПРЕССОР
Үнэ: GM-0135DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
МИКРОМОТОР
Үнэ: GM-0143DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
АМ ДАРАГЧ
Үнэ: GM-0141DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
АМНЫ ХӨНДИЙН КАМЕР
Үнэ: GM-0137DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ШҮДНИЙ ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ГАР
Үнэ: GM-0127DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
DENTAL SCALER | ЗӨӨВРИЙН ЧУЛУУ АВАГЧ
Үнэ: GM-0126DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
ULTRASONIC SCALER | ЗӨӨВРИЙН ЧУЛУУ АВАГЧ
Үнэ: GM-0125DI₮
Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
C-PULSE | ШҮДНИЙ МЭДРЭЛ МЭДРЭГЧ
Үнэ: GM-0124DI₮

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.