Дэлхийд тэргүүлэгч чанар, технологи, стандарт, үйлчилгээг эх орондоо

Бидний эрхэм зорилго Олон улсын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан орчин үеийн, чанартай, эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг иргэд, албан байгууллагад богино хугацаанд нийлүүлж үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай үйлчилэхэд оршино.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН & ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Манай компани нь дотоодын доорхи байгууллагуудаас зарлагдсан тендерт шалгаран эмнэлгийн тусламжийн бараа материалыг гэрээний дагуу хугацаанд нь нийлүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

103+

Нийт ажилчдын тоо

78+

Нийт ажилчдын тоо

113+

Нийт ажилчдын тоо

67+

Нийт ажилчдын тоо

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.