Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж

2022 оны 2 дугаар сард баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, өргөтгөлийн шинэ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх тендерийн тоног төхөөрөмжнүүднийг хүлээлгэн өгөв.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэхдээ 36 нэр төрлийн 483 ширхэг тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөв.
Ариутгал халдаргүйтлийн багаж хэрэгсэл нийлүүлэхдээ 11 нэр төрлийн 66 ширхэг багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөв.

Хэрвээ та манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл тогтмол авч байхыг хүсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.