card

Түүхэн үеүүд

2012-2017  онд “Тэгш цагаан” ХХК-нь шүдний эмчилгээний материал, тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааны сацуу шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг  эрхэлж байсан.

2017 оны 02 сарын 23-ны өдөр  Эрүүл мэндийн яамны шийдвэрээр Эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног, төхөөрөмж хангах нийлүүлэх ХХ-17/23/3610  тоот тусгай зөвшөөрлөөр “Голденмед ХХК” байгуулагдсан үеэс хойш  “Тэгш цагаан” ХХК-ны эмнэлгийн багаж, тоног, төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч  нэр сольсон билээ. 

Харин “Тэгш цагаан ХХК”-нь шүдний эмнэлгийг үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх болсон юм.

 “Голден мед” ХХК-нь шүд, эмэгтэйчүүд, мэс засал, дотор, нөхөн сэргээх чиглэлийн эмнэлэгүүдэд шаардлагатай онош, эмчилгээний багаж хэрэгсэл, аппаратыг ханган  нийлүүлэх чиглэлээр үйл  ажиллагаа  явуулж байна