card
Онцлох бүтээгдэхүүнүүд

Пульсоксиметр

Хэрэглээ: Эмнэлэг, Өрхийн эмнэлэг, Спорт, эрүүл мэндийн тусламж, Гэрийн нөхцөлд хэрэглэх боломжтой.

Үзүүлэлт: Spo2:35~99%;  SPO2 ба PR хэмжих