card
Онцлох бүтээгдэхүүнүүд

Дижитал суурин рентген аппарат

Дижитал суурин рентген аппарат Энэ нь Гурвалсан үйлдэлтэй 

- Хажуугын

- Үений 

- Дэлгэмэл