card

Хэрэгжүүлсэн ажлууд

Манай компани нь дотоодын доорхи байгууллагуудаас зарлагдсан тендерт шалгаран эмнэлгийн тусламжийн бараа материалыг гэрээний дагуу хугацаанд нь нийлүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  • “ Азутис” Адра Монгол ОУ-ын байгууллага
  • Save Children Japan-Японы Хүүхдийг Ивээх Сан
  • Koica-Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага
  • Архангай, Дорноговь, Баян-Өлгий,  Ховд, Увс, Хөвсгөл, Завхан, Сүхбаатар  аймгийн ихэнх сумдууд
  • Шастины Нэрэмжит Улсын Гуравдугаар Төв Эмнэлэг
  • Хавдар судлалын үндэсний төв
  • Хүрээ амаржих газар
  • Эмэгтэйчүүдийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд